Hľadajte pracovné príležitosti

Produktový manažér

Produktový manažér je zodpovedný za veľa rozdielnych parametrov výroby; od rozvoja a spracovania výrobku, cez kvalitu a distribúciu, prechod na hromadnú výrobu až po cenové relácie a stratégie.

Súčasťou Vašich úloh bude implementácia krátkobých a dlhodobých stratégií pre región a ich zosúladenie s globálnymi stratégiami. Zabezpečíte, že cenové ponuky budú posielané najvhodnejším dodávateľom, pričom bude aplikovaná naša metóda oceňovania.

Ako Produktový manažér budete viesť a inšpirovať Váš tím obchodných vyjednávačov a úzko spolupracovať s dodávateľmi a Manažérmi sekcie Nákupnej divízie vo Švédsku. A samozrejme chápete nakoľko kľúčová je efektívna komunikácia medzi zúčastnenými stranami!

Trúfate si? Tu je Vaša šanca na neobyčajnú kariéru.