Hľadajte pracovné príležitosti

Obchodný kontrolór

Strávte deň s Lilian, Ceciliou a Johanou

Byť Obchodným kontrolórom znamená premieňať analýzy na prax. Vaše nové pracovisko ponúka energické a praktické prostredie s dôrazom na biznis, čo každodennej práci dodáva rozmanitosť a stáva sa zábavou.

Na každodennej báze budete členom dynamického tímu, ktorý zabezpečuje krátkodobé a dlhodbé analýzy, prognózy a akčné plány. Na zabezpečenie efektívnosti našich procesov a obchodných metód, budete pracovať so zaužívaným systémom hodnotenia výkonnosti, ako sú cena, dodacie lehoty, kvalita, udržateľnosť a kapacita.

Budete sa podieľať na rozhodovacom procese a využívať Vaše vynikajúce komunikačné schopnosti na vysvetlenie komplikovaných záležitostí celému tímu.

Pozícia Obchodného kontrolóra predstavuje v praxi školenie na manažérske posty a v kombinácii s Vaším zmyslom pre biznis ponúka neobmedzené príležitosti na kariérny rast.

Máte záujem? Výborne! Tu je Vaša šanca na neobyčajnú kariéru.