Hľadajte pracovné príležitosti

Trvalo udržateľný rozvoj

V oddelení trvalo udržateľného rozvoja sme presvedčení o tom, že H&M vyrába módu zodpovedne, teda šetrne k životnému prostrediu. Vydali sme pokyny, ako dosiahnuť ciele trvalej udržateľnosti a meriame naše výsledky všetkými možnými spôsobmi. Berieme zodpovednosť za globálnu prácu spoločnosti a zaisťujeme to, aby sa náš celý dodávateľský reťazec riadil našim kódexom správania a environmentálnymi cieľmi spoločnosti.

Oddelenie trvalo udržateľného rozvoja je rozdelené do štyroch skupín, ktoré navzájom spolupracujú:

  • Sociálna udržateľnosť - podporuje, nastavuje pokyny a koordinuje prácu sociálnej udržateľnosti.
  • Environmentálna udržateľnosť - podporuje, nastavuje pokyny a koordinuje našu  environmentálnu prácu v rámci  celej spoločnosti.
  • Produktová udržateľnosť - podporuje, nastavuje pokyny a koordinuje prácu týkajúcu sa udržateľnosti našich komerčných produktov a ich životného cyklu.
  • Vzťahová udržateľnosť - koordinuje činnosti a komunikáciu viacfunkčnej udržateľnosti a zabezpečuje, že obsah našej vnútornej a vonkajšej komunikácie udržateľnosti je správny a relevantný.

Aby sme to zhrnuli, oddelenie trvalo udržateľného rozvoja zabezpečuje to, že berieme  zodpovednosť za svet, v ktorom žijeme a za ľudí okolo nás.