Hľadajte pracovné príležitosti

Výroba

H&M nevlastní žiadne továrne. Namiesto toho naše odevy nakupujeme od približne 800 nezávislých dodávateľov, predovšetkým z Európy a Ázie. V našich výrobných kanceláriách, ktoré sa nachádzajú po celom svete, sa zaoberáme všetkými praktickými aspektmi výroby a sme v neustálom kontakte s dodávateľmi.

Naše výrobné kancelárie zadávajú objednávky dodávateľom a zabezpečujú, aby produkty boli vyrobené za správnu cenu, v dobrej kvalite a dodané načas.

Rozsiahle kontroly a audity nás ubezpečujú, že naše výrobky sú v súlade s našimi predpismi bezpečnosti a kvality a sú vyrábané v bezpečných, spravodlivých, legálnych a humánnych pracovných podmienkach.

Aby sme to zhrnuli, výrobné kancelárie zaisťujú to, aby skvelá móda H&M bola vynikajúca v každom smere.