Hľadajte pracovné príležitosti

Logistika

V tomto oddelení sa uisťujeme, že logistický systém H&M je efektívny, nepretržitý a dobre fungujúci. Vytvárame komplexné distribučné riešenia pre každú väzbu v dodávateľskom reťazci, od výroby až po predajne. To znamená, že dozeráme nad námornou, železničnou, cestnou a leteckou prepravou, rovnako ako aj nad nakladaním, vykladaním a skladovaním našich odevov. Našou profesionálnou povinnosťou je predovšetkým poskytovanie včasnej a kvalitnej služby zákazníkom, ktorí nakupujú v našich predajniach.

Jednoducho, nejdeme len s prúdom. My ho riadime – spolu s našimi, na služby zameranými, kompetentnými a motivovanými kolektívmi po celom svete.

Jednoducho povedané, oddelenie logistiky zabezpečuje to, že správny produkt dorazí na správne miesto, v správnom čase, v správnej kvalite a za správnu cenu – s čo najmenším dopadom na životné prostredie.