Hľadajte pracovné príležitosti

Ľudské zdroje

Oddelenie ľudských zdrojov je strategickým partnerom pre naše podnikanie. Nastavuje normy pre prijímanie, školenie a podporu rozvoja i rastu celej našej organizácie. To všetko pre to, aby sme sa uistili, že máme správnych ľudí, so správnymi zručnosťami, na správnych pozíciách – a v správnom čase.

Naším cieľom je byť rovnocenným partnerom pre našich zamestnancov a konať čestne a s rešpektom voči všetkým, ktorí prispievajú k nášmu úspechu. H&M by malo byť miestom, kde sa všetci cítia ocenení a môžu sa rozvíjať.

Inými slovami, oddelenie ľudských zdrojov aj naďalej stavia na úspechu našej spoločnosti prostredníctvom rozvoja a podpory našich zamestnancov, pri dosahovaní ich plného potenciálu.