Hľadajte pracovné príležitosti

Financie a účtovníctvo

Globálne oddelenie financií a účtovníctva je kľúčovou súčasťou nášho podnikania. Sme zodpovední za všetko. Od platenia faktúr, až po zabezpečenie toku hotovosti spoločnosti. Sme tiež zodpovední za akékoľvek účtovnícke otázky týkajúce sa expanzie spoločnosti.

Existuje mnoho rôznych rolí v rámci nášho oddelenia – a všetky sú spojené s veľkou zodpovednosťou. Niektorí z nás sa zaoberajú strategickými riešeniami v oblasti cien prevodov, niektorí expanziou na nové trhy a iní sa zase zaoberajú našimi faktúrami. Sme skupina veľmi ambicióznych účtovníkov, účtovníckych kontrolórov, účtovných úradníkov alebo mzdových účtovníkov, ale všetci s láskou k podnikaniu. Náš tím sa podieľa na každom kroku na budovaní úspechu H&M – od najmenších účtovných ťažkostí až po problematiku globálnych  platieb DPH.

Inými slovami, oddelenie financií a účtovníctva zabezpečuje to, že H&M má finančné zručnosti a prostriedky potrebné na to, aby mohlo naďalej rásť a prinášať módu svetu.