Hľadajte pracovné príležitosti

Tlač a komunikácia

Oddelenie tlače a komunikácie neustále čelí novým vzrušujúcim výzvam. Spolupracujeme na globálnej úrovni predovšetkým s oddeleniami pre styk s médiami, PR, internej komunikácie a oddeleniami pre styk s investormi. Spolupracujeme so všetkými oddeleniami centrály a s miestnymi komunikačnými odborníkmi na všetkých našich trhoch.

Jednotlivé tímy v rámci tohto oddelenia spolupracujú, aby zabezpečili to, že naša interná a externá komunikácie zostáva jasná, relevantná a konzistentná. Plánujeme, koordinujeme a podporujeme spoločnosť pri riešení rôznych komunikačných problémov:

  • Interná komunikácia – zameriavame sa na internú firemnú komunikáciu, informovanosť a inšpiráciu.
  • Vzťahy s médiami – poskytujeme nepretržitú službu svetovým médiám.
  • PR - vzťahy s módnou verejnosťou – tvoríme globálne PR aktivity a rozvíjame stratégie na zdôraznenie nášho dizajnu a módy.
  • Vzťahy s investormi – uisťujeme sa, že naše finančné informácie sú jasne sprostredkúvané  prostredníctvom rôznych priebežných správ.

Inými slovami, oddelenie tlače a komunikácie je hlasom H&M, ktorý informuje, inšpiruje a komunikuje ako s našimi zamestnancami, tak aj s vonkajším svetom.