Hľadajte pracovné príležitosti

Napíšte svoj vlastný príbeh

Začnite sa učiť nové veci & zistite, čo všetko môžete byť. Buďte sami sebou & viac v H&M

V H&M máte zodpovednosť, dôveru a výzvy, aby ste mohli objaviť vlastnú cestu a napísať vlastný príbeh. Veríme, že ľuďom treba dať zodpovednosť už skoro, aby mali silný pocit spolupatričnosti a svedomitosti. Náš podnik je váš podnik. Keď rastiete vy, rastieme aj my.

V H&M veríme, že každý môže objaviť to, čo má rád. Pretože si myslíme, že sme miesto možného a miesto, kde chcete byť, znamená to, že nie je stanovená žiadna cesta. Nabádame vás, aby ste zohrávali aktívnu úlohu vo svojom kariérnom rozvoji. Vykonávaním špičkovej práce a uplatňovaním našich hodnôt v praxi dokážeme všetko!

Je veľa spôsobov, ako môžete u nás rozvíjať svoju kariéru. Skvelé príležitosti na profesijný a aj personálny rast poskytuje interný postup prostredníctvom získavania rôznych zručností, striedania funkcií a vykonávania nových úloh. V H&M máte možnosť preskúmať veľa rôznych potenciálnych funkcií, s ktorými sa môžete dostať do celého sveta. 

 

Pridajte svoj jedinečný hlas

Naše hodnoty vytvárajú spoločné puto medzi zamestnancami H&M na celom svete. Bez ohľadu na to, akú funkciu máte, prispievate k úspechu H&M tým, že plníte svoje úlohy a konáte v súlade s našimi hodnotami.  Jednoducho povedané: To, AKO niečo robíte, je rovnako dôležité ako to, ČO robíte. Vzniká tak pracovné prostredie, v ktorom je každý v tíme dôležitý a na každom záleží.

 

Veďte cestu

V H&M je vedenie o inšpirácii, delegovaní, spätnej väzbe a motivácii. Naše vedenie ide príkladom – riadi sa našimi hodnotami a ambíciami, aby pomáhali ľuďom a aj podniku rásť.

Mnohí z našich manažérov sa vypracovali interne. Ponúkame školenia, koučing a mentorské programy na podporu rozvoja zamestnancov. V H&M nájdete príležitosti na celoživotné vzdelávanie a kolegov, ktorí vás podporia a pomôžu vám. 

Naberte odvahu a veďte!

 

Vzdelávanie a rozvoj

V H&M je učenie sa súčasťou našej kultúry. Poskytujeme inšpiratívne interné školenia pre každú pozíciu. Chceme byť miestom, kde sa naši zamestnanci cítia cenení a kde budú mať možnosť zodpovedať za svoj rozvoj. Preto ponúkame úvodné školiace programy pre všetkých našich zamestnancov. 

Veríme v interné rotácie a interný postup. Fungujeme na mnohých trhoch na celom svete. Naša úspešná expanzia vytvára množstvo príležitostí pre medzinárodné úlohy.

 

Hodnotenia a otvorené dialógy

Jednou z našich základných hodnôt je, že sme úprimní a otvorení. To znamená,  že máme silnú kultúru spätnej väzby. Pravidelné hodnotenia a dialógy sú veľmi dôležité pre rozvoj a spokojnosť našich zamestnancov. Ročné hodnotenia a individualizované plány rozvoja podporujú rozvoj našich zamestnancov. Osobný a profesijný rozvoj našich zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja H&M, aby sme sa stali miestom možného a miestom, kde chcete byť...