Hľadajte pracovné príležitosti

Jedno z najlepších pracovísk v Európe

H&M bolo uznané ako jedno z 10 najlepších pracovísk v Európe na základe zoznamu Great Place to Work®.

Spoločnosti, ktoré sa umiestnili na ich zozname Najlepších pracovísk v Európe bolihodnotené vlastnými zamestnancami  ako firmy s výbornou politikou a praktikami, ktoré podporujú kultúru dôvery - to je úspech, na ktorý môžu byť právom hrdí!

Jedinečnú firemnú politiku H&M vytvárajú jej pozoruhodní zamestnanci. Vytvorením kreatívneho a dynamického pracovného prostredia, ktorého základom je tímová práca, rastieme spoločne.


O Great Place to Work®

Great Place to Work® je globálna konzultačná firma pre výskum a tréning, ktorá pomáha identifikovať, vytvárať a udržiavať skvelé pracoviská prostredníctvom rozvoja kultúry založenej na dôvere.  Great Place to Work slúži firmám, neziskovým organizáciám a vládnym agentúram v 51 krajinách.

Čo je zoznam Najlepších pracovísk v Európe?

Výročný zoznam Najlepších pracovísk v Európe vyzdvihuje organizácie na európskom kontinente, ktoré stavajú na kultúre vysokej dôvery svojich zamestnancov.  Krajiny zahrnuté na zozname sú Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie.

Na zoznamoch národných štúdií figurovalo vyše 2300 firiem.  Zo zúčastnených bolo vybraných 100 Najlepších pracovísk v Európe.