Hľadajte pracovné príležitosti

Samozrejme, že existujú výhody!

V H&M sa o našich zamestnancov staráme. Je pre nás dôležité, aby si mal/a pocit, že si ocenený/á a dobre sa s tebou zaobchádza v každom smere. V dlhodobom horizonte je to práve tvoje blaho, ktoré je kľúčom k nášmu úspechu. V praxi to znamená, že naši zamestnanci na celom svete získajú značné výhody. Pozri sa na ne!


Nakupuj ešte za menej

Ako už vieš, ceny v H&M sú skvelé – ale pre teba, zamestnanca, budú ešte lepšie! Všetci naši zamestnanci majú pri nákupe v H&M zľavu, a to kdekoľvek na svete.


Využi náš úspech

H&M Incentive Program - HIP, podporuje a odmeňuje každodennú angažovanosť a dlhodobú účasť zamestnancov. Zakladací finančný dar od Predsedu výkonnej rady Stefana Perssona a jeho rodiny bude spoločne so všetkými ďalšími príspevkami od H&M Group rovnomerne rozdelený medzi našich zamestnancov - bez ohľadu na pozíciu a platové zaradenie. Vy, ako zamestnanec, budete profitovať z rastu H&M rovnako ako naši akcionári. Viac informácií


Školenia a vývoj

H&M ponúka interné školenia na všetkých úrovniach. Chceme, aby H&M bolo miestom, kde sa naši zamestnanci cítia ocenení a kde budú mať možnosť sa rozvíjať. Toto je dosahované cestou internej rotácie a možnosťou povýšenia, rovnako ako aj cestou medzinárodných príležitostí. Ponúkame aj úvodné programy pre predajných poradcov, vedúcich oddelení, dekoratérov a vedúcich predajne.


Recenzie a otvorené dialógy

Veríme, že spätná väzba a pracovné hodnotenia sú veľmi dôležité pre rozvoj a spokojnosť našich zamestnancov. Naše ročné pracovné a platové vyhodnotenia sú len časťou  našich nástrojov na zabezpečenie ich rastu. Pre nás je osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov neoddeliteľnou súčasťou vývoja H&M. Spoločne môžeme aj naďalej stavať na úspechu spoločnosti.