Søk etter karrieremuligheter

Produksjon

H&M eier ingen fabrikker.I stedet kjøper vi produktene våre fra rundt 800 selvstendige leverandører, hovedsakelig i Europa og Asia. På produksjonskontorene våre, som befinner seg over hele verden, håndterer vi alle de praktiske sidene ved produksjonen, og vi er i konstant dialog med leverandørene.

Produksjonskontorene våre bestiller fra leverandørene, og sikrer seg at varene er produsert til riktig pris, er av god kvalitet, og blir levert til rett tid.

Med omfattende kontroller og bokettersyn sikrer vi oss at produktene etterkommer kvalitets- og sikkerhetsforskriftene våre, og at de blir produsert under trygge, rettferdige, lovlige og humane arbeidsforhold.

Kort sagt passer produksjonskontorene våre på at den fantastiske moten til H&M er fantastisk helt fra grunnen av.