Søk etter karrieremuligheter

Finans og økonomi

Den globale finans- og økonomi-avdelingen er en del av kjernen i bedriften vår. Vi er ansvarlige for alt fra å betale fakturaer til å sikre selskapets kontantstrøm. Vi er også ansvarlige for alle regnskapssaker relatert til selskapets utvidelse.

Det er mange ulike stillinger innenfor avdelingen vår – og alle har en stor grad av ansvar. Noen av oss håndterer strategiske løsninger for internprising, andre jobber med utvidelse til nye markeder, og atter andre tar seg av fakturaene våre. Vi er en svært ambisiøs gjeng som elsker forretningsdrift. Teamet vårt er involvert i hvert skritt på veien når vi bygger opp under H&Ms suksess – fra den minste regnskapssak til globale momsutfordringer.

Med andre ord er det finans- og økonomiavdelingen som passer på at H&M har den finansielle kløkten og midlene som trengs for å fortsette å vokse og bringe mote ut i verden.