Søk etter karrieremuligheter

PR og kommunikasjon

I PR- og kommunikasjonsavdelingen møter vi stadig nye og spennende utfordringer. Vi jobber på et globalt nivå, primært med mediekontakt, mote-PR, intern kommunikasjon, og relasjoner. Vi samarbeider med alle avdelinger ved hovedkontoret, og med lokale kommunikasjonsmedarbeidere I hvert av markedene våre.

De ulike teamene i avdelingen jobber sammen for å sikre at vår interne og eksterne kommunikasjon alltid er tydelig, relevant og konsistent. Vi planlegger, koordinerer og støtter selskapet med diverse kommunikasjonssaker:

  • Internkommunikasjon – Fokuserer på intern bedrifts-kommunikasjon, informasjon og inspirasjon.
  • Mediekontakt – Yter service til media over hele verden døgnet rundt.
  • Mote-PR – Skaper internasjonale PR-aktiviteter og utvikler strategier for å fremheve designet og moten vår.
  • Investorrelasjoner – Sikrer at vår finansielle informasjon formidles klart i våre ulike delårsrapporter

Med andre ord er PR og kommunikasjon H&Ms stemme som informerer, inspirerer og kommuniserer både med våre ansatte og med resten av verden.