Søk etter karrieremuligheter

Skriv din egen historie

Start med å lær deg noe nytt & finn ut alt du kan bli. Vær deg selv & mer i H&M

I H&M blir du støttet, vist tillit og utfordret til å utforske din egen vei og til å skrive din egen historie.  Vi tror på verdien av å gi mennesker ansvar fra starten av for å skape en sterk følelse av eierskap og ansvar. Vår virksomhet er din virksomhet. Når du vokser, vokser vi. 

I H&M tror vi at du kan finne det du elsker å gjøre. På samme måte som vi tror at vi er en attraktivt arbeidsplass som byr på mange muligheter, og det betyr at det ikke bare er én vei å gå. Vi oppfordrer deg til å ta en aktiv rolle i din egen karriereutvikling. Ved å gjøre en god jobb og sette verdiene våre ut i livet kan vi få alt til å skje!

Det er mange måter å utvikle karrieren din på sammen med oss. Gjennom utvikling internt i selskapet gis det gode muligheter for å vokse, både profesjonelt og personlig, ved at man kan tilegne seg ulike ferdigheter, få nye funksjoner og påta seg nytt ansvar. Hos H&M har du sjansen til å utforske en rekke potensielle roller som kan ta deg over hele verden.  


Del stemmen din med oss

Verdiene våre skaper et felles bånd mellom H&M-ansatte over hele verden. Uavhengig av hvilken rolle du har, bidrar du til H&Ms suksess ved å levere resultater og ved å etterleve verdiene våre.  Enkelt sagt: HVORDAN du gjør ting er like viktig som HVA du gjør. Dette skaper en arbeidsplass der alle i teamet er viktige og alle kan gjøre en forskjell. 


Være en veiviser

I H&M handler lederskap om inspirasjon, delegering, tilbakemeldinger og motivasjon. Lederne våre leder ved eksempel – de er drevet av verdiene våre og ambisjonen om å hjelpe de ansatte og virksomheten med å vokse.

Mange av lederne våre har blitt rekruttert internt. Vi tilbyr opplærings-, coaching- og mentorprogrammer for å støtte de ansattes utvikling. I H&M får du kontinuerlig mulighet til å lære og kolleger som oppmuntrer og støtter deg.

Våg å bli en leder!


Opplæring og utvikling

I H&M er opplæring en del av kulturen vår. Vi tilbyr inspirerende opplæring internt for alle stillinger. Vi ønsker å være et sted der de ansatte føler seg verdsatt og får sjansen til å ta kontroll over sin egen utvikling. Derfor tilbyr vi innledende opplæringsprogrammer til alle våre ansatte. 

Vi har stor tro på interne rollerotasjoner og intern utvikling. Vi opererer i mange markeder over hele verden. Den sterke veksten vår skaper mange muligheter for internasjonale oppdrag.


Tilbakemeldinger og åpne dialoger

En av de grunnleggende verdiene våre er at vi er rett frem og åpen for nye ting. Det betyr at vi har en sterk kultur for å gi tilbakemeldinger. Regelmessige vurderinger og dialoger er avgjørende for de ansattes utvikling og tilfredshet. Årlige gjennomganger og individuelle utviklingsplaner støtter veksten til de ansatte. For å bli en attraktivt arbeidsplass som byr på mange muligheter er den personlige og profesjonelle utvikling for arbeidstakerne våre en integrert del av H&Ms utvikling ...