Karjeras iespēju meklēšana

Ilgtspējas revidents

Ilgtspējas revidenta amatā jūs strādājat ciešā sadarbībā ar mūsu piegādātājiem, nodrošinot viņu atbilstību H&M rīcības kodeksam, ētikas kodeksam un stingriem ķimikāliju ierobežojumiem.

Jūsu amata pienākumos ietilpst revīziju veikšana un ilgtspējas rādītāju novērtēšana. Jūs paziņosiet rezultātus piegāžu pārvaldības komandai un veiksiet cēloņu analīzi.

Jūs ik dienu uzraudzīsiet mūsu piegādātāju darbu izpildi atbilstoši darba plānam un aktīvi strādāsiet, popularizējot uzlabojumus ar informēšanas, norādījumu un apmācību palīdzību.

Mēs meklējam personas ar dziļu mūsu uzņēmuma darbības izpratni un spēcīgu vēlmi pilnveidot darba apstākļus, un nest labumu citiem cilvēkiem.

Vai tas izklausās pēc jums? Apsveicam - šeit ir jūsu izdevība veidot karjeru ar bezgalīgām iespējām.