Karjeras iespēju meklēšana

Ilgtspēja

Ilgtspējas nodaļa atbild, lai H&M piedāvātu modi ar sirdsapziņu. Mēs izstrādājam  norādījumus, kā sasniegt ilgtspējas mērķus, un vērtējam sasniegtos rezultātus. Mēs uzņemamies atbildību par kompānijas globālo darbību un pārliecināmies, lai viss mūsu piegādātāju tīkls atbilstu mūsu rīcības kodeksam un vides aizsardzības mērķiem.

Ilgtspējas nodaļa ir sadalīta četrās grupās, kuras strādā vienoti:

  • Sociālā ilgtspēja – sniedz atbalstu, dod norādījumus un koordinē sociālās ilgtspējas darbu.
  • Vides ilgtspēja – sniedz atbalstu, dod norādījumus un koordinē vides aizsardzības aktivitātes visā uzņēmumā.
  • Preču ilgtspēja – sniedz atbalstu, dod norādījumus un koordinē mūsu tirdzniecības preču un to dzīves cikla ilgtspējību.
  • Attiecību ilgtspēja – koordinē starpdisciplinārās ilgtspējas aktivitātes un komunikāciju, nodrošinot, lai mūsu iekšējā un ārējā komunikācija par ilgtspēju ir patiesa un precīza.

Kopumā ilgtspējas nodaļa neļauj aizmirst, ka jāuzņemas atbildība par pasauli, kurā dzīvojam, un cilvēkiem ap mums.