Karjeras iespēju meklēšana

Uzraksti pats savu stāstu

Sāc mācīties ko jaunu & izzini savu patieso potenciālu. Esi pats & kas vairāk, strādājot H&M

Uzņēmumā H&M Tev tiek dotas iespējas, uzticība un izaicinājums atklāt pašam savu ceļu un uzrakstīt savu stāstu. Mēs ticam, ka cilvēkiem jau pašā sākumā  ir jāsniedz uzdevumi, lai attīstītu spēcīgu atbildības sajūtu. Mūsu uzņēmējdarbība ir Tava uzņēmējdarbība. Līdz ar Tevi augam arī mēs. 

Uzņēmumā H&M mēs uzskatām, ka Tev ir iespējams atklāt to, kas Tev patīk, jo mēs uzskatām, ka esam vieta, kur viss ir iespējams un vieta, kurā būt, un tas nozīmē, ka nav konkrēti noteikta ceļa. Mēs Tevi aicinām aktīvi nodarboties ar savas karjeras attīstīšanu. Veicot lielisku darbu un praksē īstenojot mūsu vērtības, mēs varam visu padarīt iespējamu! 

Ir daudz veidu, kā attīstīt savu karjeru. Lieliskas profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas nodrošina iekšējais progress, apgūstot jaunas prasmes, veicot dažādas funkcijas un uzņemoties jaunus pienākumus. Uzņēmumā H&M Tev būs iespēja atklāt daudz dažādu amatu, kas Tevi var aizvest pa visu pasauli.

 

Pievieno savu unikālo balsi

Mūsu vērtības veido kopīgu saikni starp H&M darbiniekiem visā pasaulē. Neatkarīgi no ieņemamā amata Tu sniedz savu ieguldījumu H&M panākumos, izpildot savus pienākumus un pielietojot mūsu vērtības ikdienā. Vienkāršāk sakot: tas, KĀ Tu kaut ko dari, ir tikpat svarīgi kā tas, KO Tu dari. Tas veido darbavietu, kurā katrs cilvēks komandā ir svarīgs un ikviens var radīt pārmaiņas

 

Rādi ceļu

Uzņēmumā H&M būt līderim nozīmē iedvesmot, deleģēt, pārrunāt un motivēt. Mūsu līderi komandu vada ar personīgā piemēra palīdzību, viņus aizrauj mūsu vērtības un apņemšanās veidot darbinieku un uzņēmuma izaugsmi. 

Daudzi no mūsu līderiem ir pieņemti darbā no iekšējam vakancēm. Mēs piedāvājam apmācības un treniņu programmas, lai atbalstītu darbinieku attīstību. Uzņēmumā H&M Tu atradīsi nepārtrauktas attīstības iespējas un kolēģus, kas Tevi iedrošina un atbalsta.  

Uzdrošinies būt par līderi! 

 

Apmācības un attīstība

Uzņēmumā H&M apmācības ir mūsu kultūras daļa. Mēs nodrošinām iedvesmojošu apmācību katram amatam. Mēs vēlamies būt par vietu, kurā mūsu darbinieki jūtas novērtēti un, kur viņiem tiek sniegta iespēja būt atbildīgiem par savu attīstību. Tādēļ mēs visiem saviem darbiniekiem piedāvājam iepazīšanās apmācību programmas.  

Mēs ļoti ticam iekšējo amatu rotācijai un iekšējai karjeras virzībai. Mēs darbojamies daudzos tirgos visā pasaulē. Mūsu straujā paplašināšanās rada daudz iespēju starptautiskiem norīkojumiem. 

 

Pārskati un atvērtie dialogi

Viena no mūsu pamatvērtībām ir tā, ka mēs esam tieši un atvērti. Tas nozīmē, ka mums ir spēcīga atgriezeniskās saiknes kultūra. Regulāras atsauksmes un dialogi ir būtiski svarīgi faktori mūsu darbinieku attīstībai un apmierinātībai. Ikgadējās atsauksmes un individualizēti attīstības plāni atbalsta mūsu personāla izaugsmi. Mūsu darbinieku personīgā un profesionālā attīstība ir H&M attīstības neatņemama sastāvdaļa, lai mēs kļūtu par vietu, kur viss ir iespējams, un vietu, kurā būt…