Ieškoti karjeros galimybių

Tvari plėtra

Tvarios plėtros skyrius užtikrina, kad H&M siūloma produkcija  būtų atsakinga ir sąžininga. Mes nustatome sau tvarios plėtros tikslus ir nuolat vertiname veiklos rezultatus. Prisiimame atsakomybę už pasaulinę įmonės veiklą ir užtikriname, kad visa gamybos bei prekybos grandinė atitiktų mūsų elgesio kodeksą bei aplinkos apsaugos reikalavimus.

Tvarios plėtros skyrių sudaro keturios grupės, kurios dirba išvien:

  • Socialinės atsakomybės − palaiko ir nustato tikslus bei kryptis socialiai atsakingai veiklai.
  • Aplinkosaugos – palaiko ir nustato tikslus bei kryptis įmonės vykdomoms aplinkos išsaugojimo veikloms.
  • Gaminių tvarumo – palaiko ir nustato tikslus bei kryptis veiklai, kuri susijusi su mūsų gaminiais ir jų vartojimo ciklu.
  • Santykių koordinavimo – koordinuoja daugiafunkcines tvarios plėtros veiklas ir komunikaciją, užtikrina, kad mūsų vidinė ir išorinė tvarios plėtros komunikacija būtų teisinga ir suderinta tarpusavyje.

Apibendrinant, tvarios plėtros skyrius užtikrina mūsų atsakomybę už pasaulį, kuriame gyvename ir žmones, esančius  aplink mus.