ვაკანსიების ძებნა

მდგრადობის აუდიტორი

როგორც მდგრადობის აუდიტორი, თქვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ჩვენს მომწოდებლებთან, რომ უზრუნველყოთ მათი შესაბამისობა H&M-ის ქცევის კოდექსთან და ეთიკის კოდექსთან, აგრეთვე ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების მკაცრ შეზღუდვებთან.

თქვენი როლი მოიცავს აუდიტების ჩატარებასა და ეკოლოგიური მოთხოვნების შესრულების შეფასებას.  თქვენ აცნობებთ მიღებულ შედეგებს მომწოდებლების მენეჯმენტის გუნდს და მოამზადებთ ძირეული მიზეზების ანალიზს.

თქვენ ჩაატარებთ ჩვენი მომწოდებლების მიღწევების მონიტორინგს ყოველდღიურად სამოქმედო გეგმის მიხედვით და აქტიურად იმუშავებთ, რომ სტიმული მისცეთ შედეგების გაუმჯობესებას ინფორმაციის მიწოდებით, მითითებების მიცემითა და ტრენინგით.

ჩვენ ვეძებთ ინდივიდებს, რომლებიც ღრმად აცნობიერებენ ჩვენს ბიზნესსა და ენთუზიაზმს, რომ განვავითაროთ სამუშაო პირობები და გავაუმჯობესოთ სხვა ადამიანების ცხოვრების ხარისხი.

საინტერესოა თქვენთვის?  გილოცავთ — ეს თქვენთვის არაჩვეულებრივი შანსია უსაზღვრო კარიერული შესაძლებლობებით.

H&M იყენებს ქუქი-ფაილებს ვებსაიტზე უკეთესად ნავიგაციის მიზნით. თუ გააგრძელებთ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ თქვენ მოგწონთ ეს სერვისები. გაიგეთ მეტი ქუქი-ფაილების შესახებ.