ვაკანსიების ძებნა

წარმოება

H&M არ ფლობს ფაბრიკებს.  ნაცვლად ამისა, ტანსაცმელს ვიძენთ დაახლოებით  800 დამოუკიდებელი მომწოდებლისგან, ძირითადად, ევროპასა და აზიაში.  ჩვენს საწარმოო ოფისებში, რომლებიც მდებარეობს მთელ მსოფლიოში, ვმუშაობთ წარმოების ყველა პრაქტიკულ ასპექტზე და ვინარჩუნებთ მუდმივ კავშირს მომწოდებლებთან.

ჩვენი წარმოების ოფისები უგზავნიან შეკვეთებს მომწოდებლებს და უზრუნველყოფენ, რომ პროდუქცია იწარმოებოდეს სათანადო ფასად, მაღალი ხარისხით და ბარდებოდეს დროულად. 

ინტენსიური კონტროლისა და აუდიტების საშუალებით ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ პროდუქცია შეესაბამებოდეს ჩვენს უსაფრთხოებისა და ხარისხის წესებს და იწარმოებოდეს უსაფრთხო, კეთილსინდისიერ, კანონიერ და ჰუმანურ სამუშაო პირობებში.

მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენი საწარმოო ოფისები უზრუნველყოფენ, რომ H&M-ის საუცხოო მოდა ასეთივე საუცხოო იყოს მისი წარმოების ყოველ ეტაპზე.

H&M იყენებს ქუქი-ფაილებს ვებსაიტზე უკეთესად ნავიგაციის მიზნით. თუ გააგრძელებთ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ თქვენ მოგწონთ ეს სერვისები. გაიგეთ მეტი ქუქი-ფაილების შესახებ.