Pretraži poslovne prilike

Obavijest o privatnosti Regrutiranje

Općenit

Sigurnost podataka je od velike važnosti za H&M te želimo biti jasni i transparentni kada je riječ o obradi vaših osobnih podataka.

Iz tog razloga imamo obavijest o privatnosti podataka koja pojašnjava na koji način ćemo zaštiti i obrađivati vaše osobne podatke.

Tko će nadzirati vaše osobne podatke?
Švedska kompanija, H & M Hennes & Mauritz d.o.o, u daljnjem tekstu “H&M”, nadzire vaše osobne podatke u skladu s pripadajućim zakonom za zaštitu podataka.

Gdje ćemo pohranjivati vaše podatke?
Podatke koje od vas prikupljamo pohranjujemo unutar Europskog Ekonomskog područja (“EEA”) ali se isto tako mogu poslati u državu koja je izvan EEA područja. Svaki takav prijenos vaših osobnih podataka će biti izvršen u skladu s pripadajućim zakonima.

Za prijenos podataka izvan EEA područja, H&M će koristiti standardno ugovorene klauzule i zaštitu privatnosti u svrhu zaštite podataka u državama koje nemaju prikladne odluke od strane Europske Komisije. 

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?
Vaši podaci se mogu podijeliti unutar H&M grupe (za više informacija o kompanijama unutar H&M grupe, molimo pogledajte naš godišnji izvještaj kojeg možete pronaći na about.hm.com).

Nikada ne prosljeđujemo, prodajemo ili zamjenjujemo vaše podatke za marketinške svrhe prema trećim stranama izvan H&M grupe. Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama je samo iz razloga kako bi vam pružili naše usluge. Popis trećih strana možete pronaći pod svakim pojedinačnim postupkom. 

Koja je zakonska osnova obrade podataka?
Za svaku vrstu obrade osobnih podataka koje od vas dobivamo, mi vas obavještavamo je li standardizirano provizija za obradu podataka ili zahtijeva potpisivanje ugovora, ovisno o tome je li obavezno unijeti osobne podatke ili ih možda možete uskratiti. 

Koja su vaša prava?

Pravo pristupa:
Imate pravo, u bilo koje vrijeme, zatražiti informaciju o osobnim podacima koje pohranjujemo o vama. Možete kontaktirati H&M, i mi ćemo vas informirati o vašim osobnim podacima putem mail-a.

Pravo prijenosa:
Kada H&M obrađuje vaše osobne podatke automatiziranim načinom na temelju vašeg pristanka ili na temelju ugovora imate pravo dobiti kopiju vaših podataka u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku koji se prenosi vama ili drugoj stranci. To uključuje samo osobne podatke koje ste nam ustupili.

Pravo na ispravak:
Imate pravo zatražiti ispravak vaših osobnih podataka ako su netočni, što uključuje i pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje:
Imate pravo brisati sve osobne podatke koje je H&M obrađivao u bilo kojem trenutku osim u sljedećim situacijama

• za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja
• poštivanja zakonske obveze
• za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva

Vaše pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa:
Imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka koji se temelje na legitimnom interesu H&M-a.

H & M neće nastaviti obrađivati osobne podatke osim ako ne možemo dokazati legitimne temelje za proces koji nadvisuje vaše interese i prava ili zbog pravnih zahtijeva.

Pravo na ograničenje:
Imate pravo tražiti da H & M ograniči obradu vaših osobnih podataka pod sljedećim okolnostima::

 • ako se suprotstavite legitimnom interesu temeljenom na H&M-ovoj obradi podataka, H&M će ograničiti svu obradu takvih podataka čekajući provjeru legitimnog interesa.
 • ako tvrdite da su vaši osobni podaci netočni, H&M mora ograničiti svu obradu takvih podataka dok ne provjeri točnost osobnih podataka.
 • ako je obrada nezakonita možete se suprotstaviti brisanju osobnih podataka i umjesto toga zatražiti ograničenje korištenja vaših osobnih podataka
 • ako H&M više nema potrebne osobne podatke, ali su potrebni za pravne zahtjeve.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Vodimo zaštitu podataka vrlo ozbiljno i zato moramo ispuniti zahtjeve koji se odnose na vaša gore navedena prava. Vaš zahtjev možete poslati na sljedeće načine:

 • Sadašnji i bivši zaposlenici i savjetnici, kandidati / podnositelji zahtjeva, zaposlenici na odsustvu – zahtjev šalju e-poštom na:  GDPRemployHR@hm.com

Službenik/-ica zaštite podataka:
Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako bismo osigurali da kontinuirano obrađujemo vaše osobne podatke na jasan, točan i legalan način. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na:

 • Sadašnji i bivši zaposlenici i savjetnici, kandidati / podnositelji zahtjeva, zaposlenici na odsustvu – zahtjev šalju e-poštom na:  GDPRemployHR@hm.com

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:
Ako smatrate da H&M obrađuje vaše osobne podatke na netočan način, možete nas kontaktirati. Imate i pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

Ažuriranja obavijesti o privatnosti:
Možda ćemo morati ažurirati našu obavijest o privatnosti. Obavijestit ćemo sve materijalne promjene u obavijesti o privatnosti, na primjer u svrhu korištenja vaših osobnih podataka, identiteta kontrolora ili vaših prava.

Regrutiranje

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke?

Obrađujemo vaše osobne podatke kako bi mogli stupiti u kontakt s vama i kako bi mogli procijeniti vaš profil s obzirom na trenutne i/ili buduće potrebe regrutiranja unutar H&M grupe. Spomenuta obrada može uključivat procjenu, intervjuiranje, testove, provjere referenci te povratno obavještavanje vas o otvorenim radnim mjestima koji su u skladu s vašim profilom.    

Ako vam ponudimo radno mjesto, također ćemo koristiti vaše osobne podatke za popunjavanje dokumentacije za zapošljavanje.  

Također, možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bi vas obavještavali o novim radnim mjestima i nadolazećim događajima te za potrebe anketiranja.  

Koju vrstu podataka obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje dobijemo na korištenje, s vaše strane ili od trećih strana.   

Obrađivat ćemo sljedeće kategorije kada nam dostavite vašu prijavnicu putem CV-a i popratnog pisma:  

 • Kontakt informacije poput: imena, e-mail adrese, poštanskog broja i broja telefona
 • Datum rođenja
 • Prethodnih poslodavaca i referenci
 • Dokumentacije za regrutiranje poput bilješki o intervjuu ili rezultata testiranja.  

H & M Hennes & Mauritz d.o.o. ne zahtijeva osjetljive osobne podatke kao što su podaci o rasi ili etičkoj pripadnosti, političkim stajalištima, religijskim ili psihofizičkim uvjerenjima, pripadnosti sindikatima, zdravlju ili seksualnoj orijentaciji te vas molimo da iz tog razloga tu vrstu podataka ne unosite u vaše prijavnice.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?
Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama se koriste samo iz gore navedenih razloga. Treće strane podrazumijevaju: agencije za regrutiranje, pružatelje usluga za anketiranja i/ili testiranja.  

Koja je zakonska osnova za obradu osobnih podataka?
Sve osobe koje se prijave za rad unutar H&M-a trebaju proći kroz naš sustav regrutiranja kao što je od 25. svibnja, 2018. zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka vaš pristanak nakon slanja prijavnice i vaših osobnih podataka.

Ako ste se prijavili izvan sustava regrutiranja prije 25. svibnja, 2018. onda se obrada vaših osobnih podataka temelji na H&M-ovom legitimnom interesu.

Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?
Vaše podatke pohranjujemo tri godine od zadnjeg dana kada su vaši osobni podaci obrađivani unutar našeg procesa regrutiranja ili dok vi ne povučete vašu prijavu.   

Vaše pravo na povlačenje prijave:
Imate pravo povući vašu prijavu i obradu naših osobnih podataka u bilo koje vrijeme.

Kada to napravite H&M neće biti u mogućnosti nastaviti s vašom prijavom u postupku regrutiranja.

Vašu prijavu možete povući na sljedeće načine:

 • Izbrisati vaš korisnički račun na našoj H&M Career stranici na (hm.com)
 • Zaposlenici glavnog ureda – zahtjev šalju e-poštom na:  GDPRemployHR@hm.com

Cookies