Pretraži poslovne prilike

Ljudski potencijali

Odjel za ljudske potencijale (HR) strateški je partner našem poslovanju. Postavljamo standarde prilikom zapošljavanja, provodimo edukaciju i podupiremo razvoj i rast čitave naše organizacije.
Sve to činimo kako bismo imali prave ljude s pravim vještinama na pravim položajima i u pravo vrijeme.

Cilj nam je biti pošten partner našim zaposlenicima te postupati ispravno i s poštovanjem prema svima koji doprinose našem uspjehu. H&M treba biti mjesto na kojem se svi osjećaju da su cijenjeni i imaju mogućnost razvoja.

Drugim riječima, Ljudski potencijali neprestano grade uspjeh naše tvrtke, razvijanjem i motiviranjem naših zaposlenika na ostvarivanje njihovog punog potencijala.