Otsi karjäärivõimalusi

Mood, lõbu ja tegutsemine!

Ühena maailma suurematest moemüüjatest pakub H&M lõputult karjäärivõimalusi. Kiirelt muutuv, pulbitsev töökeskkond – koht, kus klient on alati tähelepanu keskpunktis.

Tänase seisuga töötab H&M-is ligikaudu 177,000 inimest kokku 73 riigis.

Kõige enam aga tõstavad meid teiste seast esile tunnustusväärsed töötajad. Alates stiilsetest müügikonsultantidest ja müüja-dekoraatoritest kuni arvutigurude ning lennukate ärialaste planeerijateni – kõik meie töötajad on ambitsioonikalt meelestatud ning jagavad kõik-on-võimalik-suhtumist. Suurepärasest moetunnetusest rääkimata. Tänu nendele ongi meie kasv võimalik – hetkel on meil enam kui  4,972 kauplust rohkem kui 73 riigis üle maailma. Ja meie kasv aina jätkub.

Meie väärtused – H&Mi vaim

Meie väärtused peegeldavad H&Mi südant ja hinge. Need määravad, mida tähendab siin töötada ja kuidas tegutseda. Kui suhtleme kolleegide või klientidega üle maailma, aitavad meie väärtused meil areneda ja kasvada. Üksikuna võttes võivad need väärtused tunduda endastmõistetavad, aga kõik kokku moodustavad need kultuuri, mis on meie arvates ainulaadne ja eristab meid paljudest teistest ettevõtetest.

ME OLEME ÜHTNE MEESKOND
ME USUME INIMESSE
ETTEVÕTLIKKUS
PIDEV ARENG
KULUTEADLIKKUS
OTSEKOHESUS JA AVATUS
LIHTSAD LAHENDUSED

„Kui minu vanaisa Erling Persson 1947. aastal H&Mi asutas, ühendas ta tugeva äriidee väärtustest kantud tööviisiga. Needsamad väärtused on aidanud meil üles ehitada selle üleilmse moeettevõtte, mis me täna oleme. Iga päev viivad meie kolleegid kõikjal maailmas neid väärtusi ellu.“  Karl-Johan Persson, tegevjuht


Kuidas me koostööd teeme

Meie edu võti on inimesed ja me täidame pühendunult hea tööandja ülesandeid. Pakkudes meeldivat, loomingulist ja dünaamilist töökeskkonda, loome kõigile kasvuvõimalusi.

Meie lähenemisviisi on tugevalt kujundanud sügav austus iga üksiku inimese vastu.  See puudutab töösuhete igat aspekti – alates õiglastest palkadest, töötundidest ning ühinguvabadusest kuni võrdsete karjääri- ja arenguvõimalusteni meie ettevõttes. Eriti oluline on olla hea tööandja neis riikides, kus seadused ja regulatsioonid ei ühti meie ettevõttesiseste standardite ja nõudmistega.

Jagame tugevalt eetilist mõtteviisi. See tähendab, et seisame kindlalt vastu diskrimineerimisele ja ahistamisele kõikjal, kus toimub meie äritegevus. Meie tööjõud varieerub tugevalt nii vanuseliselt, sooliselt kui ka etniliselt ning kõik meie töötajad on ettevõttes ühtviisi väärtustatud. Võrdsus on meie jaoks väga oluline. Näitena võib tuua, et 50% meie ettevõtte juhatusest on naised.

Julgustame H&M-is nn lahtise ukse põhimõtet, mis annab igale töötajale võimaluse tööalaseid probleeme otse juhatusega arutada. Samuti on meie töötajail õigus kollektiivsetele nõudmistele. Töötame pidevalt töötajatega heade suhete nimel ning teeme koostööd ka töökaitse organisatsioonide ja ametiühingutega.

H&Mi veebisait rakendab parima kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid. Kui te jätkate meie teenuste kasutamist, siis eeldame, et olete sellega nõus. Lisateavet küpsiste kohta.