Otsi karjäärivõimalusi

Kirjuta oma lugu 

Alusta uute asjade õppimist & avasta kõik oma võimed. Ole H&Mis sina ise & enamgi veel.

H&Mis on sul õigus ja meiepoolne usaldus valida oma tee, võtta vastu oma väljakutsed ja kirjutada oma lugu. Usume, et vastutus tuleb võtta juba varakult, nii tunned end kaasatuna ja tead, et tehtud töö läheb meile korda. Meie ettevõte on ühtlasi sinu ettevõte ning koos sinuga arenedes areneme ka meie. 

H&Mis usume, et sul on võimalik leida see, mis sulle meeldib. Kuna usume, et H&M on töökoht, kus kõik on võimalik ja kuhu tahetakse tullakse, tähendab see seda, et meil ei ole kindlaksmääratud karjääriteid. Soovime, et sa mängiksid ise oma karjääri ülesehitamisel aktiivset rolli. Tehes head tööd ja viies meie väärtusi ellu, on kõik võimalik! 

Meie juures on sul palju võimalusi oma karjääri ülesehitamiseks. Sisevärbamine, erinevate oskuste omandamine, tööülesannete vahetamine ja uute kohustuste võtmine pakuvad suurepäraseid võimalusi nii ametialaseks kui ka isiklikuks arenguks. H&Mis on sul võimalik end proovile panna paljudel erinevatel ametikohtadel, mis võivad sind laia maailma viia.

Anna oma unikaalne panus

Meie väärtused loovad H&Mi töötajate vahel üle maailma tugeva sideme. Ametikohast olenemata aitad oma kohustusi täites ja meie väärtuste järgi elades H&Mi edusammudele kaasa. Lihtsalt öelduna: see, KUIDAS sa midagi teed, on niisama tähtis kui see, MIDA sa teed. See teeb meie ettevõttest töökoha, kus iga meeskonnaliige on tähtis ja temast sõltub palju.  

 

Ole teenäitaja

H&Mis tähendab juhtimine innustamist, ülesannete delegeerimist, tagasiside andmist ja motiveerimist. Meie juhid juhivad isikliku eeskujuga – nad järgivad meie väärtusi ja juhinduvad püüdlusest meie inimesi ja ettevõtet arendada.

Paljud meie juhid on leitud sisevärbamisega. Me pakume töötajate arendamiseks koolitust, juhendamist ja tuge. H&Mis on sul võimalused täiendõppeks ning sind julgustavad ja toetavad kolleegid. 

Julge võtta juhiroll! 

Koolitus ja arenguvõimalused

Õppimine on osa H&Mi kultuurist. Pakume igale ametikohale inspireerivat ettevõttesisest koolitust. Soovime, et H&M oleks koht, kus kõik töötajad tunneksid ennast väärtustatuna ning saaksid võimaluse edasi areneda. Seetõttu pakume kõigile töötajatele sissejuhatavaid koolitusprogramme.  

Oleme ettevõttesiseste tööpakkumiste ja edutamisvõimaluste usku. Tegutseme paljudes riikides üle kogu maailma. Meie laiahaardelisus loob palju rahvusvahelisi töövõimalusi.

Ülevaade ja avatud dialoog

Üks meie põhiväärtustest on otsekohesus ja avatus. See tähendab, et meil on tugev tagasiside kultuur. Regulaarne ülevaade ja dialoogid on töötajate arenguks ja rahuloluks väga olulised. Iga-aastased analüüsid ja isiklikud arenguplaanid toetavad meie töötajate arengut. Meie töötajate isiklik ja tööalane areng on H&Mi kui ettevõtte arengu lahutamatud osad, et olla töökoht, kus kõik on võimalik ja kuhu tahetakse tulla…

 

H&Mi veebisait rakendab parima kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid. Kui te jätkate meie teenuste kasutamist, siis eeldame, et olete sellega nõus. Lisateavet küpsiste kohta.