Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Online Υπεύθυνος Ομάδας (Εξυπηρέτηση Πελατών)

Οι Υπεύθυνοι Ομάδας στην Εξυπηρέτηση Πελατών έχουν πολύ σημαντικά καθήκοντα. Με εκατοντάδες αιτημάτων να εισρέουν καθημερινά στο τμήμα μας, οι Υπεύθυνοι Ομάδας παραμένουν εστιασμένοι στον πελάτη, με θετικό πνεύμα, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, ενώ καθοδηγούν την ομάδα τους να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Ομάδας που θα αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης της ομάδας του και του εργασιακού του χώρου. Απαιτούνται εξαιρετικές ηγετικές, οργανωτικές και πρακτικές ικανότητες. Η ενέργειά σου θα πρέπει να είναι μεταδοτική κι εσύ να παρακινείς, να εμπνέεις, να γνωρίζεις το πώς θα κάνεις την ομάδα σου να έχει αποτελέσματα και να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα της H&M. Και πάνω απ’ όλα να είσαι ιδιαίτερα επικοινωνιακό άτομο.

 

Στα καθήκοντά σου είναι να χτίσεις εξαιρετικές, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και να εκπαιδεύσεις μια ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, αποτελούμενη από 15 περίπου άτομα. Μαζί της καθώς και με τους προϊστάμενούς σου θα σχεδιάζετε και θα παρακολουθείτε τις δραστηριότητες και τους στόχους για τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, μέσω της άψογης εξυπηρέτησης πελατών. Παράλληλα, θα διασφαλίζεις ότι ακολουθούνται πάντοτε οι εργασίες ρουτίνας της εταιρείας μας.

Ανυπομονείς να ξεκινήσεις; Να η ευκαιρία σου για μια καριέρα πέρα από τα συνηθισμένα.