Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Υπεύθυνος Κεντρικού Ταμείου

Όταν εργάζεσαι ως Υπεύθυνος Κεντρικού Ταμείου είσαι υπεύθυνος/η για την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση του ταμείου.

Εμείς αναζητούμε άτομα οργανωτικά, συγκροτημένα και απολύτως επικοινωνιακά. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πολλή δουλειά και συνεχή αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Εσύ, θα πρέπει να διαθέτεις ισχυρή θέληση, φιλοδοξία, ενώ θα πρέπει να μπορείς να παίρνεις πρωτοβουλίες.

Ο Υπεύθυνος Κεντρικού Ταμείου έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των συναλλασσόμενων χρημάτων – από τις μεταφορές χρημάτων και τα κέρματα για τα ταμεία, μέχρι την καθημερινή απόδοση των λογαριασμών και την επαλήθευση της μισθοδοσίας. Σημαντικό κομμάτι του ρόλου σου είναι να πληροφορείς, να εκπαιδεύεις και να ενημερώνεις τους εργαζόμενους για τα διαδικαστικά των ταμείων, τις εργασίες ρουτίνας του καταστήματος και περιστασιακά, να βοηθάς τους συνάδελφούς σου στο χώρο του καταστήματος.

Ακούγεται ενδιαφέρον; Να η ευκαιρία σου για μια καριέρα πέρα από τα συνηθισμένα.