Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Υπεύθυνος Αειφορίας

Ως Υπεύθυνος Αειφορίας θα συνεργάζεσαι στενά με τους προμηθευτές μας για να διασφαλίσεις ότι εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Ηθικής της Η&Μ, καθώς και με τους αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση χημικών ουσιών.

Ο ρόλος σου αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την αξιολόγηση της αειφόρας λειτουργίας. Θα επικοινωνείς τα αποτελέσματα στην ομάδα διοίκησης των προμηθευτών και θα παρέχεις ανάλυση των πρωτογενών αιτίων.

Καθημερινά θα ελέγχεις την πρόοδο των προμηθευτών μας σε σχέση με το Πρόγραμμα Δράσης και θα ενισχύεις συστηματικά τη βελτιστοποίηση μέσω ενημέρωσης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης.

Ψάχνουμε για ανθρώπους με βαθιά αντίληψη της επιχείρησής μας και με πάθος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καλυτέρευση της ζωής όλων των ανθρώπων.

Πιστεύεις πως σου ταιριάζει; Συγχαρητήρια - να η ευκαιρία σου για μια καριέρα με απεριόριστες δυνατότητες.