Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Υπεύθυνος Αγορών

Ως Υπεύθυνος Αγορών διασφαλίζεις ότι κάθε προϊόν και κάθε κομμάτι του παράγεται στην κατάλληλη αγορά και στην καλύτερη τιμή.

Θα θέτεις τη στρατηγική και θα εργάζεσαι πάνω σε μακροπρόθεσμα σχέδια για να την ανάπτυξη των αγορών και των ευκαιριών μας και θα συμβάλλεις στην αειφόρα ανάπτυξή μας. Έχοντας πάντα την ικανότητα να διακρίνεις τη "μεγάλη εικόνα" θα συμβάλλεις στη θέσπιση των προτύπων ανάπτυξης, αναλύοντας και παρακολουθώντας την ικανότητα διαφορετικών αγορών παραγωγής.

Με την ομάδα του τμήματός σου θα λειτουργείτε βάσει στρατηγικής και θα αναζητάτε διαρκώς τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας, έχοντας πάντα στόχο την σαφή και αποτελεσματική επικοινωνία με τις ομάδες Παραγωγής και το Γραφείο Αγορών στη Σουηδία.

Ακούγεται συναρπαστικό; Να η ευκαιρία σου για μια καριέρα με απεριόριστες δυνατότητες.