Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Επιχειρησιακός Ελεγκτής

Παρακολουθήστε τη Lilian, τη Cecilia και τον Johan για μια ημέρα

Ως Επιχειρησιακός Ελεγκτής θα μετατρέπεις την ανάλυση σε δράση. Το περιβάλλον εργασίας σου θα έχει γρήγορους ρυθμούς, πρακτική σκέψη και επιχειρηματική λογική, ποικιλία και διασκέδαση.

Θα είσαι μέλος μιας δυναμικής ομάδας, παρέχοντας βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναλύσεις, προγνώσεις και σχέδια δράσης. Θα εργάζεσαι σε καθημερινή βάση σύμφωνα με τους κύριους δείκτες απόδοσής μας (KPI's): τιμή, χρόνος παράδοσης, ποιότητα, αειφορία και αναλυτική ικανότητα.

Θα συμβάλλεις στη λήψη αποφάσεων και θα χρησιμοποιείς τις εξαιρετικές επικοινωνιακές σου ικανότητες για να διασαφηνίζεις πολύπλοκα ζητήματα σε όλη την ομάδα σου.

Μέσα από τον ρόλο σου ως Επιχειρησιακός Ελεγκτής εκπαιδεύεσαι για μια μελλοντική ηγετική θέση. Σε συνδυασμό με το επιχειρησιακό σου δαιμόνιο, οι επαγγελματικές σου ευκαιρίες είναι απεριόριστες.

Ενδιαφέρεσαι; Τέλεια! Να η ευκαιρία σου για μια καριέρα πέρα από τα συνηθισμένα.