Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Διακόσμηση

Το Visual Department (Τμήμα Διακόσμησης) εργάζεται σε διάφορα επίπεδα με στόχο να δημιουργήσει μια δυνατή αγοραστική εμπειρία για τους καταναλωτές στο κατάστημα, παρουσιάζοντας τα ρούχα και τις καμπάνιες μας με δημιουργικό τρόπο που εμπνέει.

Εξασφαλίζουμε ότι οι συλλογές μας προβάλλονται με τον καλύτερο τρόπο -μέσα από στοχευμένες καμπάνιες, βελτιστοποιώντας την παρουσία μας στο κατάστημα και δημιουργώντας συναρπαστικές βιτρίνες.

Σήμερα, το τμήμα απαρτίζεται από 80 δημιουργικά ταλέντα σε διάφορους εργασιακούς ρόλους, όπως Creators (Δημιουργικοί), Stylists (Στιλίστες) και Project Managers (Διαχειριστές Έργων).

Το Visual Department (Τμήμα Διακόσμησης) αποτελείται από πέντε ομάδες με διαφορετική εξειδίκευση, που συνεργάζονται για να πετύχoυν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα!

  • Presentation & Styling Team (Ομάδα Παρουσίασης & Styling) - Συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Αγορών για να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή παρουσίαση και styling των προϊόντων μας. Η ομάδα αυτή θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές Εικόνας σε Παγκόσμιο Επίπεδο, τόσο στις τρέχουσες συλλογές όσο και σε μελλοντικά σχέδια.
  • Window Design Team (Ομάδα Σχεδιασμού Βιτρίνας) - Η ομάδα Window Design είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του καλύτερου follow-up κάθε καμπάνιας μέσα στα καταστήματα, συμπεριλαμβανόμενων και των βιτρινών μας.
  • Production Team (Ομάδα Παραγωγής) - Η ομάδα παραγωγής είναι υπεύθυνη για την εύρεση και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τα καταστήματά μας, στην καλύτερη τιμή. Η ομάδα στοχεύει στη διασφάλιση καινοτόμων, βιώσιμων και εμπορικά δυνατών κατασκευών, που μεγιστοποιούν τις πωλήσεις και τον αντίκτυπο της μάρκας/ιδέας.
  • Planning & Information Team (Ομάδα Σχεδιασμού & Πληροφόρησης) - Οι βασικές της αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνουν το εμπορικό πλάνο, την ανάπτυξη των καμπανιών, τη βελτίωση της εμπειρίας μέσα στο κατάστημα και τη δημιουργία των πληροφοριών που θα διατεθούν στα καταστήματα και τις ομάδες σε κάθε χώρα.
  • Country support & Talent Team (Ομάδα Υποστήριξης Χωρών & Ταλέντων) - Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει τις ομάδες σε κάθε χώρα και για να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές.

Με απλά λόγια, το  Visual Department (Τμήμα Διακόσμησης) δημιουργεί μια εξαιρετική αγοραστική εμπειρία παρουσιάζοντας τις συλλογές και τις καμπάνιες μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!