Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Αειφορία

Στο Τμήμα Αειφορίας διασφαλίζουμε ότι η H&M παράγει μόδα με συνείδηση.Οδηγίες για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας και την εκτενή μέτρηση των αποτελεσμάτων. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το έργο της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο και διασφαλίζουμε ότι ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα μας ανταποκρίνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας και στους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Το Τμήμα Αειφορίας χωρίζεται σε τέσσερις συνεργαζόμενες ομάδες:

  • Κοινωνική Αειφορία – Υποστηρίζει, ορίζει οδηγίες και συντονίζει τις εργασίες της κοινωνικής αειφορίας.
  • Περιβαλλοντική Αειφορία – Υποστηρίζει, ορίζει τις οδηγίες και συντονίζει τις περιβαλλοντικές εργασίες σε όλο το εύρος της εταιρείας.
  • Αειφορία Προϊόντων – Υποστηρίζει, ορίζει τις οδηγίες και συντονίζει τις εργασίες αειφορίας που σχετίζονται με τα εμπορικά μας προϊόντα και τον κύκλο ζωής τους.
  • Αειφορία Σχέσεων– Συντονίζει διαλειτουργικές δράσεις αειφορίας και επικοινωνίας και διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των εσωτερικών και εξωτερικών ανακοινώσεών μας σχετικά με την αειφορία, είναι ορθό και εύστοχο.

Με λίγα λόγια, το Τμήμα Αειφορίας εγγυάται ότι ως εταιρεία αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και τους ανθρώπους γύρω μας.