Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εδώ ορίζουμε τις προδιαγραφές για τη στελέχωση, εφαρμόζουμε την εκπαίδευση και στηρίζουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο ολόκληρου του οργανισμού μας. Όλα αυτά για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις, πάντα στην κατάλληλη στιγμή.


Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους εργαζόμενούς μας και να λειτουργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι σε όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία μας. Η H&M θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου ο καθένας αισθάνεται ότι εκτιμάται και ότι μπορεί να εξελιχθεί.

Με άλλα λόγια, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζει να οικοδομεί την επιτυχία της εταιρείας μας, αναπτύσσοντας και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενούς μας να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.