Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Χρηματοοικονομικά και Λογιστική

Το γενικό Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης αποτελεί ένα από τα βασικά μέρη της εταιρείας μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τα πάντα, από την πληρωμή των τιμολογίων μέχρι τη διασφάλιση των μετρητών. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για κάθε λογιστικό ζήτημα που σχετίζεται με την επέκταση της εταιρείας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι στο τμήμα μας και όλοι απαιτούν μεγάλη υπευθυνότητα. Κάποιοι από εμάς ασχολούμαστε με στρατηγικές λύσεις στη μεταβιβαστική τιμολόγηση, άλλοι με την επέκταση σε νέες αγορές και άλλοι ασχολούνται με τα τιμολόγιά μας. Είμαστε μια ομάδα φιλόδοξων Λογιστών, Ελεγκτών Λογιστών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου και Υπεύθυνων Μισθοδοσίας, με αγάπη για την επιχειρηματικότητα. Η ομάδα μας συμμετέχει σε κάθε στάδιο της πορείας της H&M προς την επιτυχία, από το μικρότερο λογιστικό ζήτημα, μέχρι τις διεθνείς προκλήσεις του ΦΠΑ.

Με άλλα λόγια, το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης διασφαλίζει ότι η H&M διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική γνώση και τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προσφέρει μόδα στον κόσμο.