Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Ενημέρωση Υποψηφίου Περί Απορρήτου

Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την H & M και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για αυτό το λόγο, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρεία για την οποία υποβάλλετε αίτηση για εργασία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων. Για την Ελλάδα είναι δηλαδή η εταιρία H & M Hennes & Mauritz Α.Ε. (“H&M”).

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"), αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να μεταποιηθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Κάθε τέτοια μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Για τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, η H & M θα χρησιμοποιήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες και ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ως εγγυήσεις για χώρες χωρίς απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μοιράζονται εντός της ομάδας H & M (για λεπτομέρειες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου H & M, ανατρέξτε στην ετήσια έκθεσή μας, η οποία μπορεί να βρεθεί στο about.hm.com).

Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους εκτός της ομάδας H & M.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες μας. Θα βρείτε ποιες κατηγορίες τρίτων κάτω από κάθε συγκεκριμένη διαδικασία παρακάτω.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την H & M μέσω e-mail στο GDPRemployGR@hm.com που θα σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail.

Δικαίωμα φορητότητας:

Κάθε φορά που η H & M επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση μια συμφωνία, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε σε εσάς ή σε άλλο μέρος ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλατε.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η H & M ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις

 • για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης
 • να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη μεταποίηση βάσει νόμιμου συμφέροντος:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον της H & M. H H & M δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ένα θεμιτό έδαφος για τη διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την H & M να περιορίσει τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • αν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον της H & M που βασίζεται στη μεταποίηση, η H & M περιορίζει κάθε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
 • εάν έχετε ισχυρισμό ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, η H & M πρέπει να περιορίσει την επεξεργασία αυτών των δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων.
 • αν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ 'αυτού να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
 • εάν η H & M δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι απαραίτητο να προβείτε σε υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.


Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων και ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε αιτήματα σε σχέση με τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Υποψήφιοι που υποβάλουν αίτηση για εργασία στην εταιρία H & M Hennes & Mauritz Α.Ε.  - ηλεκτρονικό αίτημα προς GDPRemployGR@hm.com
 • Αν εργάζεστε ήδη στην H&M, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο GDPRemployGR@hm.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

 • Ορίσαμε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε συνεχώς τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοικτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση:

  Υποψήφιοι που υποβάλουν αίτηση για εργασία στην εταιρία H & M Hennes & Mauritz Α.Ε.  - ηλεκτρονικό αίτημα προς GDPRemployGR@hm.com
 • Αν εργάζεστε ήδη στην H&M, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο GDPRemployGR@hm.com

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

Αν θεωρείτε ότι η H & M επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο GDPRemployGR@hm.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημερώσεις για την ειδοποίηση περί απορρήτου:

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την ειδοποίηση περ απορρήτου. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην ειδοποίηση περί απορρήτου, για παράδειγμα τον σκοπό του γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του ελεγκτή ή τα δικαιώματά σας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομνα για τη διαχείριση προσλήψεων εξωτερικών ή εσωτερικών υποψηφίων, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να αξιολογήσουμε το προφίλ σας σε τρέχουσες ή/και ή μελλοντικές ανάγκες πρόσληψης στο πλαίσιο της ομάδας H & M. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση αίτησης, συνεντεύξεις, τεστ, συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες και ενημέρωση για νέες θέσεις βάσει του προφίλ σας.

Αν σας προσφερθεί θέση, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν τη σύναψη εργασιακής σχέσης.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και μελλοντικά γεγονότα καθώς και για έρευνες.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος.

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν υποβάλετε την αίτησή σας, όπως βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
 • Hμερομηνία γέννησης
 • Πρώην εργοδότες και συστάσεις
 • Έγγραφα πρόσληψης, όπως σημειώσεις συνεντεύξεων και αποτελέσματα δοκιμών

Η H & M δεν ζητά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτική ή φιλοσοφική πεποίθηση, συμμετοχή σε σωματεία, υγεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό, επομένως παρακαλούμε να μην υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες στην αίτησή σας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Τα τρίτα μέρη αφορούν εταιρίες εύρεσης προσωπικού, διεξαγωγής τεστ και ερευνών.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για τη διεκπεραίωση των προσωπικών σας δεδομένων;

rΟ νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, κατά τη υποβολή της αίτησής σας μέσω του εταιρικού συστήματος πρόσληψης υποψηφίων.

Εάν έχετε κάνει αίτηση εκτός του εταιρικού συστήματος προσλήψεων, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της H & M.

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 18 μήνες από την τελευταία επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Όταν το κάνετε αυτό, η H & M δεν θα μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω στη διαδικασία πρόσληψης που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας με τα ακόλουθα μέσα:

 • Υποψήφιοι που υποβάλουν αίτηση για εργασία στην εταιρία H & M Hennes & Mauritz Α.Ε.  - ηλεκτρονικό αίτημα προς GDPRemployGR@hm.com
 • Αν εργάζεστε ήδη στην H&M, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο GDPRemployGR@hm.com

 

Cookies