Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

´Ενας από τους Καλύτερους Εργασιακούς Χώρους στην Ευρώπη

Η διάκριση της H&M από τον οργανισμό Great Place to Work® την κατέταξε ανάμεσα στους 10 καλύτερους εργασιακούς χώρους στην Ευρώπη.

Οι εταιρίες που εμφανίζονται στη Λίστα των Καλύτερων Εργασιακών Χώρων στην Ευρώπη έχουν  αξιολογηθεί από τους εργαζόμενους σε αυτές ως εταιρίες με εξαιρετικές πρακτικές και πολιτικές, που στηρίζουν μια νοοτροπία εμπιστοσύνης, ένα ουσιαστικό επίτευγμα για το οποίο είναι όλοι υπερήφανοι.

Η μοναδική αυτή εταιρική νοοτροπία της H&M οφείλεται αποκλειστικά στους εξαιρετικούς εργαζομένους της. Γιατί έχοντας εξασφαλίσει ένα ευχάριστο, δημιουργικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα, εξελισσόμαστε όλοι μαζί.


Σχετικά με το Great Place to Work®

Το Great Place to Work® είναι ένας διεθνής ερευνητικός, εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός, που βοηθά τις εταιρίες να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης μιας αξιόπιστης
εργασιακής κουλτούρας. Το Great Place to Work συνεργάζεται με εταιρίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κυβερνητικές οργανώσεις, σε 51 χώρες.

Τι ακριβώς είναι η λίστα των Καλύτερων Εργασιακών Χώρων στην Ευρώπη;

Η ετήσια λίστα με τους Καλύτερους Εργασιακούς Χώρους στην Ευρώπη, περιλαμβάνει οργανισμούς που έχουν διακριθεί για την αφοσίωσή τους στη διαμόρφωση και διατήρηση μιας αξιόπιστης εταιρικής κουλτούρας, για όλους τους εργαζομένους τους.  Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην κατάταξη αυτή είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις έρευνες για τη σύσταση της λίστας συμμετείχαν πάνω από 2.300 εταιρίες. Ανάμεσά τους, αναδείχτηκαν οι 100 Καλύτεροι Εργασιακοί Χώροι στην Ευρώπη.