Pretraži poslovne prilike

Ljudski resursi

Odjel za ljudske resurse (HR) strateški je partner našem poslovanju.  Postavljamo standarde prilikom zapošljavanja, provodimo edukaciju i podržavamo razvoj i rast čitave naše organizacije.  Sve to činimo kako bismo imali prave ljude s pravim vještinama na pravim pozicijama i u pravo vrijeme.

Cilj nam je biti pošten partner našim zaposlenicima te postupati ispravno i s poštovanjem prema svima koji doprinose našem uspjehu. H&M treba biti mjesto na kojem se svi osjećaju da su cijenjeni i imaju mogućnost razvoja.

Drugim riječima, ljudski potencijali neprestano grade uspjeh naše kompanije, razvijanjem i motiviranjem naših zaposlenika na ostvarivanje njihovog punog potencijala.