Pretraži poslovne prilike

Finansije i računovodstvo

Globalni odjel za finansije i računovodstvo središte je našeg poslovanja.   Odgovorni smo za sve; od plaćanja računa do osiguravanja novčanog toka firme.  Također smo odgovorni za sva finansijska pitanja vezana uz širenje firme.

Mnogo je različitih uloga unutar našeg odjela, a svaka uloga sa sobom nosi veliku odgovornost. Neki od nas bave se strateškim rješenjima za transferne cijene, neki širenjem na nova tržišta, a neki se bave obradom faktura. Mi smo ekipa koja obožava svoj posao i koja se sastoji od vrlo ambicioznih računovođa, financijskih kontrolora, računovodstvenih referenata i referenata za obračun plata. Naš je tim uključen u svaki korak kad je u pitanju ostvarivanje uspjeha H&M-a - od najsitnijih računovodstvenih poslova do globalnih izazova PDV-a.

Drugim riječima, odjel za finansije i računovodstvo vodi brigu o tome da H&M donosi pametne financijske odluke i ima dovoljno sredstava kako bi nastavio rasti i svijetu pružati modu.