Потърси възможности за работа

Cash Office Responsible

Да работите като Cash Office Responsible означава, че Вие ще сте отговорни за ежедневната организация на отдел „Каси“.

Ние търсим хора с аналитично мислене, които са организирани, структурирани и изключително комуникативни. Трябва да сте подготвени за голямо натоварване и значително взаимодействие с останалия персонал. Да сте силно мотивирани и амбициозни и да имате опит в поемането на собствени инициативи.

Cash Office Responsible отговаря за всички текущи пари – от транспортирането на парите и осигуряването на дребни суми в касите до ежедневното съгласуване на сметки и проверки на ведомостта. Също важна част от Вашата роля е да информирате, обучавате и предоставяте актуална информация на служителите относно паричните средства и ежедневната работа в магазина, докато от време на време помагате на Вашите колеги, намиращи се на етажа на магазина.

Звучи Ви интересно? Това е Вашият шанс за една необикновена кариера.