Потърси възможности за работа

Одитор за устойчиво развитие

Като одитор за устойчиво развитие Вие работите в пряко сътрудничество с нашите доставчици, съблюдавайки спазването на Кода за поведение и Етичния код на H&M, както и строгите ограничения за употреба на химикали.

Работата Ви включва извършване на проверки и оценки за устойчиво изпълнение. Предоставяте данните на отдел „Снабдяване“ и извършвате анализ на причините.

Ежедневната работа включва мониторинг на работата на доставчиците спрямо плана за действие и активна работа за извършване на подобрения чрез информиране, инструктаж и обучение.

Търсим хора с ясно разбиране за бизнеса ни, които желаят да подобряват работните условия и живота на другите хора.

Струва Ви се, че това е работата за Вас?  Това е Вашият шанс за кариера, предоставяща безкрайни възможности.