Потърси възможности за работа

Специалист по продуктов мърчандайзинг

Като Специалист по продуктов мърчандайзинг, Вие работите в екип, за да осигурите сключване на най-добрата сделка за всяко облекло или продукт. Грижите се за постигане на възможно най-ефективни срокове и за навременно изпълнение на производствените планове.

Търсим хора с аналитичен ум и силно развити умения за водене на преговори. Лица, които умеят да дават оценка на мострите от доставчиците ни и да уговарят най-добрата цена.

Ежедневните задължения включват обработка и анализ на продуктови заявки от отдел „Покупки“ в Швеция. Освен това ще отговаряте за мостри в различни етапи на производството, за заявки и за прозрачно договаряне на цени с доставчиците ни.

Струва Ви се, че това е работата за Вас?  Това е Вашият шанс за една необикновена кариера.