Потърси възможности за работа

Мениджър покупки

Мениджърът покупки отговаря за разработването на всеки продукт и компонент на най-подходящия пазар и на най-добрата цена.

Вие изготвяте стратегии за работа в дългосрочен план, за да развиете пазарите и възможностите и да ни помогнете за постигането на устойчив растеж. Тъй като винаги имате поглед върху голямата картина, Вие допринасяте за задаване на стандарти за равитие, анализ и наблюдение на възможностите на различни производствени пазари.

Заедно с екипа на Вашия отдел отговаряте за изпълнение на стратегиите и работите за постоянна оптимизация, като се гордеете със способността си да си посредничите ясно и ефективно с екипите на отдел „Производство” и отдел „Продажби” в Швеция.

Заинтригувани ли сте? Това е Вашият шанс за кариера, предоставяща безкрайни възможности.