Потърси възможности за работа

Продуктов мениджър

Отговорностите на продуктовия мениджър обхващат много разнообразни аспекти на производството - от разработка на продукти, процедури за контрол на качеството и превоз, до масово производство, цени и стратегии. 

Работата Ви включва прилагане на краткосрочни и дългосрочни стратегии за региона и координирането им с глобалните стратегии. Ежедневната работа изисква изпращането на всички поръчки до най-подходящите доставчици и прилагане на методите ни за определяне на цени.

Като продуктов мениджър, Вашата роля е да ръководите и мотивирате екипа си от старши специлисти по мърчандайзинг и да работите пряко с доставчиците ни, както и с мениджърите на подотдели в Отдел „Покупки“ в Швеция. Разбира се, Вие напълно съзнавате значимостта на префектната комуникация между всички звена!

Готови ли сте за предизвикателство?  Това е Вашият шанс за кариера, предоставяща безкрайни възможности.