Потърси възможности за работа

Бизнес контрольор

Един ден с Лилиан, Сесилия и Йохан

Работата на бизнес контрольора се състои в превръщането на анализи в действия. Работите в динамична бизнес среда с практични задачи, които внасят голямо разнообразие и много забавление в ежедневието.

В ежедневната си работа ще бъдете част от един динамичен екип, изготвящ краткосрочни и дългосрочни анализи, прогнози и планове за действие. Работите за постигане на ключовите показатели на ефективност: цена, време, качество, устойчивост и производителност, за да осигурите ефективност на нашите процеси и бизнес методи.

Подпомагате вземането на решения и използвате отличните си умения за работа с хора, за да изложите сложни проблеми по ясен начин пред целия екип.

Бизнес контрольорът се подготвя за бъдещ ръководител, а любовта към бизнеса предоставя неограничени възможности.

Заинтригувани ли сте? Идеално! Това е Вашият шанс за една необикновена кариера.