Потърси възможности за работа

Визуално творчество

Визуалният отдел работи съвместно с всички други екипи, за да подобри пазаруването в нашите магазини чрез вдъхновяващо визуално представяне на модните ни продукти и кампании.

Стараем се нашите колекции да изглеждат по най-добрия начин – с помощта на отличителни кампании, оптимално излагане на продукти в магазините и вълнуващо аранжиране на витрините.

Днес в отдела работят повече от 80 души с различни креативни роли, като например концептуални творци, стилисти и мениджъри на проекти.

Визуалният отдел се състои от пет специализирани екипа, които тясно си сътрудничат, за да постигнат най-добрите резултати.

  • Екип по презентация и стайлинг – работи съвместно с отдел Закупуване, за да оптимизира презентацията и стайлинга в магазините. Този екип задава глобалните визуални насоки, като работи както върху настоящите колекции, така и върху бъдещото развитие.
  • Екип по аранжиране на витрините – този екип отговаря за създаването на възможно най-добро представяне на всяка кампания в магазините ни; включително аранжирането на витрините.
  • Производствен екип – той отговаря за подсигуряването и производството на всички необходими материали, гарантирайки високо качество и оптимални цени. Този екип се стреми да намира иновативни, устойчиви и търговско обосновани предложения, за да осигурят максимални продажби и добро представяне на марката/концепцията.
  • Екип по планиране и информационно съдържание – основните му задачи включват търговско планиране, развитие на кампании, подобряване на пазаруването в магазините и създаване на вдъхновяваща информация за екипите на магазините в съответната страна.
  • Екип за подкрепа и откриване на таланти – Този екип пътува по света, за да подпомага локалните екипи с прилагането на визуалните концепции и да споделя опит.

Или казано на достъпен език, Визуалният отдел осигурява най-доброто шопинг преживяване, като представя нашите колекции и кампании по възможно най-подходящия начин.