Потърси възможности за работа

Устойчивост

В отдел „Устойчивост“ гарантираме, че H&M произвежда мода по добросъвестен начин. Определяме насоките за това как да постигнем целите за устойчивост и измерваме резултатите в широк диапазон. Поемаме отговорност за глобалната работа на компанията и гарантираме, че цялата ни верига за доставки е в съответствие с нашите екологични цели и кодекс на поведение.

Отдел „Устойчивост“ е разделен на четири групи и всички те работят заедно.

  • Социална устойчивост – подпомага, определя насоките и координира политиката за социална устойчивост в работата.
  • Екологична устойчивост – подпомага, определя насоките и координира устойчивостта на  работа по отношение на екологията в цялата компания.
  • Устойчивост на продуктите – подпомага, определя насоките и координира устойчивостта на работата по отношение на търговските ни продукти и техния жизнен цикъл.
  • Устойчивост на връзките – координира комуникацията и различните дейности, свързани с политиката за устойчивост като гарантира, че съдържанието в нашата външна и вътрешна комуникация по този въпрос е правилно и уместно.

За да обобщим казаното дотук, отдел „Устойчивост“ гарантира това, че поемаме  отговорност за света, в който живеем и за хората около нас.