Потърси възможности за работа

Производство

H&M не притежава никакви фабрики. Вместо това, купуваме дрехи от около 800 независими доставчици, основно в Европа и Азия. В нашите производствени офиси, разположени по цял свят, се занимаваме с всички практически страни на производството и поддържаме постоянен контакт с доставчиците.

Производствените ни офиси правят поръчки на доставчиците, като гарантират точна цена, добро качество и навременна доставка на произведените продукти.

Чрез извършването на обширни проверки и одити ние гарантираме, че продуктите ни отговарят на правилата за качество и безопасност и се произвеждат при безопасни, честни, законни и хуманни условия на труд.

За да обобщим казаното дотук, нашите производствени офиси гарантират, че модата на H&M е приказна отвътре навън.