Потърси възможности за работа

Маркетинг

Отдел „Маркетинг“ е нашата собствена глобална рекламна агенция, която създава всички наши многоканални кампании и произвежда рекламните ни материали.Това е мястото, където нашата марка се създава и поддържа – като гарантира, че всеки обича мода на страхотна цена толкова, колкото нас.

Нашият отдел се състои от секции за управление на проекти, управление на производство, покупки, купуване на изкуство и координиране на мода, като всички те работят заедно, за да предоставят на световния пазар най-добрите рекламни материали, обхващащи всичко – от торбички и опаковки до кампании и рекламни продукти.

Като цяло, отдел „Маркетинг“ привлича вниманието към нашата марка и създава приятелско отношение, като гарантира, че светът познава H&M като вълнуваща, привлекателна и забавна марка.