Потърси възможности за работа

Човешки ресурси

Отдел „Човешки ресурси“ е стратегически партньор на нашия бизнес. Определяме стандартите за подбор на персонал, провеждаме обучения и подпомагаме развитието и разрастването на цялата ни организация. Гарантираме, че разполагаме с правилните хора с подходящи умения на правилните позиции и в точното време.

Нашата цел е честно отношение към служителите, както и почтеност и уважение към всеки с принос за нашия успех. H&M трябва да бъде място, където всеки се чувства ценен и има възможности за развитие.

С други думи, отдел „Човешки ресурси“ продължава да работи за успеха на нашата компания чрез разработване и насърчаване на служителите за реализиране на пълния им потенциал.