Потърси възможности за работа

Финанси и счетоводство

Световният отдел „Финанси и счетоводство“ е основна част от нашия бизнес. Ние носим отговорност за всичко – от плащане на фактурите до обезпечаване паричния поток на компанията. Отговорни сме и за всички счетоводни въпроси, свързани с разширяването на компанията.

В рамките на нашия отдел има много различни позиции и всички те са свързани с поемането на голяма отговорност. Някои от нас се занимават с вземането на решения за стратегическа смяна на ценообразуването, други - с разширяването с нови пазари, а трети - с фактурите. Ние сме група от амбициозни счетоводители, главни счетоводители, счетоводни служители и касиери, които обичат работата си. Нашият екип е част от всяка стъпка по пътя към успеха на H&M, от най-малкия счетоводен въпрос до глобалното ДДС предизвикателство.

С други думи, отдел „Финанси и счетоводство“ гарантира, че H&M притежава финансовата компетентност и средства, необходими за да продължим да се разрастваме и да предлагаме мода на света.